Privaatrechtelijke Bouwregelgeving II (editie 2014/15)

Instituut voor Bouwrecht

Bekijk de inhoudsopgave

Het Instituut voor Bouwrecht heeft een verzameling privaatrechtelijke bouwregelgeving samengesteld. In deel II zijn de meest gebruikte regelingen opgenomen. Deze bundel is zowel gericht op studenten bouwrecht als praktijkjuristen. De volgende regelingen/wetten/richtlijnen zijn opgenomen in deze bundel:

  1. Wet van 1 november 2012, houdende nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 2012)
  2. Gids Proportionaliteit
  3. Reglement Commissie van Aanbestedingsexperts
  4. Europese aanbestedingsrichtlijn (2004/18/EG)
  5. Rechtsbeschermingsrichtlijn (89/665/EEG)
  6. Concessierichtlijn (2014/23/EU)
  7. Richtlijn overheidsopdrachten (2014/24/EU)
  8. Richtlijn plaatsen opdrachten water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten (2014/25/EU)
€ 19,95

Meer informatie

Redacteursprof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis
Jaar van uitgave2014
ISBN978-90-78066-91-0
NUR822
Lengte661 pag.

Expertisegebieden